English | شماره های  
ره آورد
| e-Books | فصلنامه
ره آورد
| آرشیو مقاله ها | خاطره ها | پیش گفتار | اشتراک | تماس

برای خواندن بقیه مقاله­ ها فصلنامه "ره آورد" را مشترک شوید


پیش گفتار - ره آورد 132-133

پیش گفتار - ره آورد 130-131

پیش گفتار - ره آورد 128 - 129

پیش گفتار - ره آورد 127

پیش گفتار - ره آورد 126

پیش گفتار - ره آورد 125-124

پیش گفتار - ره آورد 121

پیش گفتار - ره آورد 120

پیش گفتار - ره آورد 119

پیش گفتار - ره آورد 118

پیش گفتار - ره آورد 117

پیش گفتار - ره آورد 116

پیش گفتار - ره آورد 115

پیش گفتار - ره آورد 114

پیش گفتار - ره آورد 113

پیش گفتار - ره آورد 110

پیش گفتار - ره آورد 108

پیش گفتار - ره آورد 107

پیش گفتار - ره آورد 104

پیش گفتار - ره آورد 102

پیش گفتار - ره آورد 100

پیش گفتار - ره آورد 99

پیش گفتار - ره آورد 98

پیش گفتار - ره آورد 97

پیش گفتار - ره آورد 96

پیش گفتار - ره آورد 95

پیش گفتار - ره آورد 93-94

پیش گفتار - ره آورد 92-91

پیش گفتار - ره آورد 90

پیش گفتار - ره آورد 88

پیش گفتار - ره آورد 87

پیش گفتار - ره آورد 86
بهارآمد، بهارآمد

بهارآمد، بهارآمد

 

 

 

 

شعله شمس شهباز

سردبیر فصلنامه "ره آورد"

 

"امید"، زیباترین و شکوفاترین واژه ای است که دراین زمان می توانم به خاطر بسپارم و آن را به عنوانِ بهارانه، به تمامِ یاران و دوستانِ خواننده­ی "ره آورد" تقدیم کنم.

 

روانش شاد فریدونِ مشیری می سراید:

نرم نرمک می رسد اینک بهار

 خوش به حالِ روزگار

 

روز و روزگارتان در بهارِ نو خوش باد.

 

 قدیمی ها می گفتند"زمستان می رود و روسیاهی به ذغال می ماند". بارِدیگر زمستان رفته و ما ایرانی ها درانتظاریم که رو سیاهی­به­سیمای­غارتگرانِ­سرزمینِ اهورائیمان بماند و باعث نابودیشان گردد. بیائید درسرآغازِ فصلی نو، باهم بخندیم و به هم نخندیم. 

من ایرانیم و به این نام مباهات می کنم. درمجلسی که بسیاری از دوستانِ امریکائی حضور داشتند، یکی از آنان  با ریشخند گفت: شما ایرانی ها چرا این قدر به فرهنگتان و خودتان می نازید؟؟ گفتم" چرا که ننازیم؟ به اطرافتان نگاه کنید، درهمین کشورِ پهناورِ امریکا، چند جور اقلیتِ مختلف دارید؟؟ کدام یک از آنان به سرفرازی، دانش ، موفقیت و شعورِ ایرانیان بوده اند؟؟ از آمریکا بیرون بروید. به اروپا سربکشید به ترک­ها درآلمان ، به عرب ها درفرانسه، ووووونظر افکنید و میانگینِ دانش و فرهیختگیِ آنان را در سرزمینِ میهمان، با اقلیتِ ایرانی تبار مقایسه کنید، آن گاه درک خواهید کرد که چرا من و ما به ایرانی بودنِ خود می نازیم. متاسفانه، صاعقه ای­سهمگین بر سرزمین ما فرود آمد و درچهارگوشه دنیا پراکنده مان کرد. اگر ما ایرانیان با درایت و هوشیاری بیش تر با وقایع برخورد کرده بودیم، شاید، امروز ایران جایگاهِ برازنده­ی خودرا در جهان داشت و به ایرانی نیشخند نمی­زدند که فخرفروش و مغرور است.

به او گفتم اگردرست خاطرم باشد دردهه­یِ هشتاد بود که برایِ یک ساعت، برق درنیویورکِ قطع شد، درهمان یک ساعت حملات به فروشگاه ها و غارت آغاز شد و شهر حالت جنگ زدگی به خود گرفت­. اما درایرانِ ما، روزِی که مردم به تاسیساتِ نظامی حمله بردند، هرکدام ازآنها صاحبِ دستِ کم یکی دو قبضه اسلحه و بسیاری از مهماتِ دیگر شدند. اعلامیه ای از رادیو پخش شد که مردم باید تمامِ اسلحه ها را پس بدهند . خون­از دماغِ کسی نریخت و ایرانی ها با اطاعت و اشتیاقِ کامل اسلحه ها را پس دادند . بله، این است تفاوتِ فرهنگیِ ما که به آن می نازیم .اما اشتباه کردیم و پایِ اشتباهِ خودمان هم­ایستاده ایم. گمان کردیم که با انقلاب و دیگرگونی، همان مقدار نارسائی هایِ موجود نیز ازبین می رود. نه  تنها نرفت، بلکه  به مراتب بسیار بدتر هم شد.مسلم است که درجامعه یِ بزرگِ کشورِ ما درمیانِ مردمانِ عادی هم اتفاقاتِ ناخوشایندی رخ می دهد، اما کدام جامعه است که از این اتفاقات بری باشد؟ درکشورِ اتریش ، چندسالِ پیش، پدری را دستگیر کردند که سال هایِ سال دخترش را درزیرزمینِ خانه اش زندانی کرده بود و از او شش فرزند داشت .آیا تمامِ اتریشی ها با سابقه یِ درخشانِ تاریخی، آلوده اند؟؟

 

 درآن میهمانی من به قدری احساساتی شده بودم که حدودِ نیم ساعت به یک پرسش که زیاد هم جنبه یِ جدی نداشت پاسخ دادم و دستِ آخر، مثل همیشه، ازخودم و ایرانی بودنم، لذت بردم.

   مشت نمونه خرواراست

 گفتم که " امید" شکوفاترین واژه یِ بهار و آغازِ سالی نو است. شکوفه هایِ بهاریِ ­ما ایرانیانی هستند که هرکدام در پستی و مقامی، شهرتی درخور، درسراسرِ گیتی ­یافته اند:

آلیا صبورنابغه­یِ ایرانی،  نامش به عنوانِ جوان­ترین استادِ دانشگاه­هایِ معتبرِ جهان­درکتابِ رکوردهایِ گینس ثبت شده است. وی درنوزده سالگی استاد دانشگاه شد.

 پرفسورلطفی زاده استاد دانشگاه هایِ امریکا، بنیان گذارِنسلِ سومِ کامپیوتر درجهان است.

 انوشه انصاری، مدیر و موسسِ­کمپانیِ بزرگِ "تله کام تکنولوژی Telecom” و اولین زنِ فضانورد ایرانی است که ­در سالِ 2000 جایزه یِ نخستِ “کارآفرینیِ ملی” درایالاتِ متحده امریکا را کسب کرده است.

 فرحِ کریمی، تنها زنِ ایرانیِ پارلمانِ هلند است

 پرفسور بیژنِ داوری، معاونِ ارشدِ کمپانیِ "آی بی ام IBM " ، بزرگ ترین کمپانیِ سخت افزار در جهان است.

ماریا خرسند، رئیسِ کمپانیِ بزرگِ "سونی اریکسون Sony Erickson" درکشورِ سوئد است.

 پرفسورمجیدِ سمیعی، به عنوانِ مشهورترین جراحِ مغز و اعصاب در جهان شناخته شده است.

 کریستینِ امانپور، خبرنگارِ ارشدِ بین المللی است.

پی یرامیدیار،صاحب و مدیرِ کمپانیِ معروفِ "ای بی Ebay” است.

 مینو اختر زندِ مدیرِ راه آهنِ کشورِ سوئد است.

 امیدِ کردستانی، مدیرِ بازرگانی ، سهامدار و از موسسینِ "گوگل Google " ومدیرِ فنیِ سایتِ"یاهوYahoo "است.

بر اساس گزارش منتشره در نشريه فضا و طبق آخرين آمار؛ 43 درصد کادر پژوهشي ناسا را پژوهشگران و متخصصان ايراني تشکيل مي دهند که مايه بسي مباهات و افتخار است. نام گروهي از اين متخصصان همراه با مسؤوليتشان عبارت است از:
پروفسور محمد جمشيدي مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ناسا
فيروز نادري مدير برنامه اجرايي سياره مريخ در ايستگاه فضايي ناسا
حميد برنجي عضو پژوهشگران ايستگاه فضايي ناسا
قاسم اسرار عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناسا
کاظم اميدوار عضو پژوهشگران ايستگاه فضايي ناسا
رضا غفاريان مهندس لابراتوار نيرو محرکه جت ايستگاه فضايي ناسا
پروفسور پرويز معين رئيس موسسه مرکزي تحقيقاتي دانشگاه ناسا
پروفسور صمد حياتي عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناسا
عبد الحميد کريمي در رابطه با ساخت موشک هاي فضايي در ناسا
 خانم دکتر مقدم در آزمايشگاه پيشرانش جت در ناسا
بابک فردوسی عضو گروه مدیریت پروژه کنجکاوی سیاره مریخ

 به همین ترتیب، نوابغ و اندیشمندان و هنرمندانِ ایرانی درسراسرِ جهان پراکنده اند که اگر بخواهم نامِ یکایکِ آنان و عناوینشان را ذکر کنم، شاید مثنویِ هفتاد من کاغذ شود.

  از همین شماره ی بهار 1392 فصلنامه با همکاریِ هیئتِ تحریریه، هربار یکی از این افرادِ برجسته و موفقِ ایرانی رامعرفی می­کنیم و درباره اش چنان که شایسته است شروع به نوشتن کرده ایم.

 

اما نمی توانم مطلب را به پایان برم درحالی که از ایرانیانِ دربندِ درونِ مرز یاد نکنم.

درهمین دورانِ سرکوب و اختناق نیزهموطنانِ فراوانی به دریافتِ جوایزِ افتخار برانگیزِ جهانی نایل آمده اند، از جایزه یِ صلح  صلح گرفته تا جایزه یِ اسکار و جوایزِ فراوانِ سازمان­هایِ حقوقِ بشر. دراین­ میان هستند قهرمانانِ آزاده ای که موفق نشده اند برایِ دریافتِ جایزه شان به کشورِ دعوت کننده بروند. تنها درکنجِ زندان شنیده اند که تلاش هایِ انسانی و آزادی­خواهانه شان درایرانِ مصیبت زده، جهان را تکان داده و نام آورشان کرده است. اخیرا تعدادی از همکاران روزنامه نگار دستگیر و به زندان افتادند که تعدادی از آنها بعد از چندین هفته حبس به قرار وثیقه آزاد شدند.

فکر می کنم این دسته از ایرانیانِ اسیر ، بیش از تمامِ هموطنانِ پراکنده درسطحِ گیتی، با واژه "امید" زنده هستند و دل خوش می دارند.

 بهارآغاز شده و بویِ دل انگیزِ شکوفه هایِ جوانِان ایرانی، مشامِ جانِ جهان را  نواخته است

 بهارانتان خجسته و غرورِ ایرانی بودنتان پیوسته باد.

 


   Copyright © 2006 - 2020 Rahavard.com . All Rights Reserved.